P
rzepisy dotyczące ochrony środowiska zakazują wyrzucania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na śmietnik. Wyrzucenie takiego sprzętu grozi karą sięgającą nawet 5 tysięcy złotych!
Każdy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien zostać przekazany do przedsiębiorstwa profesjonalnie zajmującego się jego recyklingiem, takiego jak VICTORIA-RECYCLING.

Firma VICTORIA-RECYCLING oferuje Państwu profesjonalny recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym komputerów, monitorów, drukarek, klawiatur, myszek komputerowych, telefaksów, kserokopiarek, telefonów komórkowych, a także urządzeń AGD, np. lodówek, pralek i telewizorów.

Sprzęt zgłoszony do utylizacji odbieramy od klientów własnym transportem, a następnie poddajemy recyklingowi zgodnie z wszelkimi wymogami z zakresu ochrony środowiska.
Na sprzęt odebrany do utylizacji wystawiamy karty przekazania odpadu, będące niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi recykling sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Klientom, którzy zechcą nawiązać z naszą Firmą długoterminową współpracę na podstawie stosownej umowy oferujemy bardzo korzystne warunki świadczenia usług.