F
irma VICTORIA-RECYCLING oferuje Państwu usługę profesjonalnej utylizacji zużytego sprzętu biurowego, takiego jak biurka, krzesła, półki, krzesła obrotowe itp.

Sprzęt zgłoszony do utylizacji odbieramy od klientów własnym transportem, a następnie poddajemy recyklingowi zgodnie z wszelkimi wymogami z zakresu ochrony środowiska.
Na sprzęt odebrany do utylizacji wystawiamy karty przekazania odpadu, będące niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi recykling sprzętu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Klientom, którzy zechcą nawiązać z naszą Firmą długoterminową współpracę na podstawie stosownej umowy oferujemy bardzo korzystne warunki świadczenia usług.