O
ferujemy Państwu usługę profesjonalnej archiwizacji oraz niszczenia wszelkiego rodzaju akt, a także dokumentów o cechach poufnych i tajnych. Dokumenty przeznaczone do zniszczenia odbieramy od Klienta zapakowane w worki, pudła kartonowe lub inne pojemniki (na życzenie klienta możemy je dostarczyć wcześniej). Dokumenty do zniszczenia mogą być w koszulkach, segregatorach, ze spinaczami – Klient nie musi ich usuwać.
Spakowane materiały przewozimy własnym transportem do swojej bazy (teren zamknięty, z całodobowym monitoringiem), gdzie podlegają one zniszczeniu w specjalistycznej maszynie przemysłowej. Dokumenty po zniszczeniu podlegają recyklingowi jako makulatura.

W momencie odbioru dokumentów do zniszczenia wystawiamy (na życzenie klienta) pokwitowanie odbioru. Po wykonaniu usługi przesyłamy Klientowi protokół zniszczenia potwierdzający nieodwracalne zniszczenie powierzonych dokumentów, fakturę oraz (w razie potrzeby) kartę przekazania odpadu.

UWAGA: Niszczymy również elektroniczne nośniki danych, takie jak płyty CD i DVD, dyski twarde, karty elektroniczne itp.

Klientom, którzy zechcą nawiązać z naszą Firmą długoterminową współpracę na podstawie stosownej umowy oferujemy bardzo korzystne warunki świadczenia usług.