F
irma VICTORIA-RECYCLING działa na rynku od 1988 roku.

Głównymi gałęziami naszej działalności są:

  • niszczenie wszelkiego rodzaju akt oraz dokumentów o cechach poufnych,
  • utylizacja sprzętu elektronicznego,
  • utylizacja sprzętu biurowego,
  • skup makulatury,
  • skup folii.


Działamy na podstawie:

  • wpisu o działalności gospodarczej,
  • decyzji starostwa powiatu legionowskiego zezwalającej na zbiórkę i magazynowanie odpadów (decyzja nr 37/2016),
  • decyzji starostwa powiatu legionowskiego zezwalającej na transport odpadów (decyzja nr 202/2017).


Od wielu lat współpracujemy z jednostkami samorządowymi w Warszawie i województwie mazowieckim, Urzędami Skarbowymi, oddziałami ZUS, Ministerstwami, bankami, szkołami, bibliotekami, archiwami, jednostkami handlowymi, itp.
Wieloletnie doświadczenie we współpracy z wyżej wymienionymi jednostkami gwarantuje świadczenie przez naszą Firmę usług w sposób rzetelny i profesjonalny.

Posiadamy numer rejestrowy E0009214Z Głównego Inspektora Ochrony środowiska.
Posiadamy numer rejestrowy 000027629 Marszałka Województwa Mazowieckiego.


POZWOLENIA I DECYZJE